Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
76/2014 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014 95 19.02.2014
75/2014 k Informácii o účasti predsedu vlády SR Roberta Fica na mimoriadnom samite krajín V4 k Ukrajine (Budapešť, 29. 1. 2014) 95 19.02.2014
78/2014 k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola filmovej tvorby a multimédií 95 19.02.2014
82/2014 k návrhu na odstúpenie od Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO 95 19.02.2014
68/2014 k návrhu na prístup k Pekinskej zmluve o audiovizuálnych umeleckých výkonoch 95 19.02.2014
79/2014 k návrhu na určenie funkčného platu podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR 95 19.02.2014
77/2014 k návrhu na určenie funkčného platu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 95 19.02.2014
80/2014 k návrhu na určenie funkčného platu vrchnej inšpektorke Úradu na ochranu osobných údajov SR 95 19.02.2014
72/2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 95 19.02.2014
71/2014 k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013 95 19.02.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16