Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
98/2014 k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane 96 26.02.2014
97/2014 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 579 z 2. októbra 2013 a č. 586 z 9. októbra 2013 96 26.02.2014
96/2014 k Správe č. 2 o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky 96 26.02.2014
95/2014 k žiadosti o vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica 96 26.02.2014
94/2014 k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Banskej Štiavnici 96 26.02.2014
93/2014 k návrhu zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 26.02.2014
92/2014 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 96 26.02.2014
91/2014 k Oceneniu športovcov - reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté v roku 2013 96 26.02.2014
90/2014 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca roku 2013 96 26.02.2014
89/2014 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014 96 26.02.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16