Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
183/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 103 16.04.2014
182/2014 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre FLAMEshoes, s. r. o., so sídlom Bardejovská Nová Ves 3092, 085 01 Bardejov 103 16.04.2014
181/2014 k návrhu na vymenovanie plk. JUDr. Alexandra Nejedlého, prezidenta Hasičského a záchranného zboru do hodnosti generála 103 16.04.2014
180/2014 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Schindler Dunajská Streda a. s., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 103 16.04.2014
179/2014 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Schaeffler Slovensko, spol. s r. o., so sídlom Dr. Georga Schaefflera, 024 01 Kysucké Nové Mesto 103 16.04.2014
178/2014 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre INA Kysuce, spol. s r. o., so sídlom Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto 103 16.04.2014
177/2014 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Unomedical s. r. o., so sídlom Priemyselný park 3, 071 01 Michalovce 103 16.04.2014
176/2014 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Embraco Slovakia s. r. o., so sídlom Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves 103 16.04.2014
175/2014 k návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia 103 16.04.2014
174/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 103 16.04.2014
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21