Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
209/2014 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Trnava a k návrhu na vymenovanie prednostky Okresného úradu Trnava 105 30.04.2014
208/2014 k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) a návrhu vyhlásenia Slovenskej republiky k dohode SMGS 105 30.04.2014
207/2014 k návrhu na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl SR do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. mája 2014 do 31. decembra 2014 105 30.04.2014
206/2014 k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálneho vojaka ozbrojených síl SR do vyššej generálskej hodnosti 105 30.04.2014
205/2014 k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2013 105 30.04.2014
204/2014 k Návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013 105 30.04.2014
203/2014 k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe Ministerstva obrany SR ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a. s., podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 105 30.04.2014
202/2014 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 103. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 28. mája do 12. júna 2014 v Ženeve 105 30.04.2014
201/2014 k návrhu na zmenu úlohy A.2. uznesenia vlády SR č. 1023 zo 6. decembra 2006 105 30.04.2014
200/2014 k Správe o spoluorganizovaní 27. svetovej zimnej univerziády 2015 - Granada - Štrbské Pleso - Osrblie 105 30.04.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14