Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
282/2014 k Návrhu účasti delegácie SR na 1. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 23. - 27. júna 2014, Nairobi, Keňa 110 04.06.2014
281/2014 k Správe o mimoriadnej udalosti v súvislosti so živelnou pohromou spôsobenou vetrovou smršťou Žofia z 15. mája 2014 110 04.06.2014
280/2014 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 110 04.06.2014
279/2014 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2014 110 04.06.2014
278/2014 k Návrhu Programu predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine (V4) na obdobie 1. júl 2014 až 30. jún 2015 110 04.06.2014
277/2014 k Zámeru zriadenia stáleho Situačného centra SR pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v SR a vo svete 110 04.06.2014
276/2014 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013 110 04.06.2014
275/2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaújvár 110 04.06.2014
274/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách 110 04.06.2014
273/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 110 04.06.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20