Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
296/2014 Návrh Štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave - Súhrnná správa 111 11.06.2014
295/2014 k Návrhu na zmenu schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2014 111 11.06.2014
294/2014 k Správe o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2010 - 2013 111 11.06.2014
293/2014 k Návrhu na podpísanie Dohody o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení 111 11.06.2014
292/2014 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2014 111 11.06.2014
291/2014 k návrhu účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (Maďarsko, 24. 6. 2014) 111 11.06.2014
290/2014 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Námestovo a Tvrdošín 111 11.06.2014
289/2014 k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Maroša Šefčoviča za člena Európskej komisie 111 11.06.2014
288/2014 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 111 11.06.2014
287/2014 ku Koncepcii na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby 111 11.06.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14