Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
458/2008 k návrhu dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008 103 02.07.2008
457/2008 k návrhu na zabezpečenie dodávok elektriny vrátane ceny dodávok elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a malé podniky vo všeobecnom hospodárskom záujme 103 02.07.2008
456/2008 k návrhu na zabezpečenie dodávok plynu vrátane ceny dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a ceny dodávok plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme 103 02.07.2008
455/2008 k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, 320/2005, 283/2006 a 564/2007 103 02.07.2008
454/2008 k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR na zabezpečenie XXX. FAI majstrovstiev sveta v parašutizme a IV. FAI majstrovstiev sveta juniorov v parašutizme v presnosti pristátia a akrobacii počas voľného pádu 103 02.07.2008
453/2008 k návrhu na zriadenie Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Hanoji, Vietnamská socialistická republika 103 02.07.2008
452/2008 k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 301 z 28. marca 2007 103 02.07.2008
451/2008 k návrhu rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2009 až 2011 103 02.07.2008
450/2008 k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok 103 02.07.2008
449/2008 k správe o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 103 02.07.2008
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23