Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
506/2004 k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov 87 26.05.2004
505/2004 k návrhu zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 87 26.05.2004
504/2004 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 87 26.05.2004
503/2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín - časť Poliklinika K dolnej stanici č. 18, Trenčín 87 26.05.2004
502/2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Denné detské sanatórium rehabilitačné, ul. Cyrilometódska 40, Nové Zámky 87 26.05.2004
501/2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Vysokošpecializovaný odborný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Nitra - Zobor na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 87 26.05.2004
500/2004 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 466 z 24. júna 1997 87 26.05.2004
499/2004 k návrhu na zrušenie úlohy č. 12 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004 87 26.05.2004
498/2004 ku koncepcii integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania 87 26.05.2004
497/2004 k návrhu na zabezpečenie splácania úveru za výstavbu Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava - Kramáre 87 26.05.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28