Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
49/2015 k návrhu na účasť delegácie SR na Diplomatickej konferencii k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, Viedeň, 9. – 13. februára 2015 144 28.01.2015
48/2015 k Štúdii uskutočniteľnosti stáleho Situačného centra SR 144 28.01.2015
47/2015 k návrhu na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave – dochádzka do zamestnania 144 28.01.2015
46/2015 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 144 28.01.2015
45/2015 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 144 28.01.2015
44/2015 k návrhu textu Medzinárodnej energetickej charty 144 28.01.2015
43/2015 k návrhu na vyčlenenie príspevku ozbrojených síl SR do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015 144 28.01.2015
42/2015 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2015 144 28.01.2015
41/2015 k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na Ukrajine 6. februára 2015 144 28.01.2015