Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
57/2015 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených arabských emirátov o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov 145 04.02.2015
56/2015 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Nitra, odvolanie prednostu Okresného úradu Zlaté Moravce a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Nitra a prednostky Okresného úradu Zlaté Moravce 145 04.02.2015
55/2015 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 k návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 145 04.02.2015
54/2015 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2015 145 04.02.2015
53/2015 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na neformálnom stretnutí hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov Európskej únie 12. a 13. februára 2015 v Bruseli 145 04.02.2015
52/2015 k Národnému programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 145 04.02.2015
51/2015 k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady 18. decembra 2014 v Bruseli 145 04.02.2015
50/2015 k Vyhodnoteniu plnenia opatrení Akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky za obdobie rokov 2007 - 2013 a aktualizácii rámcových cieľov na obdobie rokov 2014 - 2020 145 04.02.2015