Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
641/2015 k návrhu na aktualizáciu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 397 z 8. júla 2015 v znení uznesení vlády Slovenskej republiky č. 473 z 26. augusta 2015 a č. 585 z 28. októbra 2015 187 25.11.2015
640/2015 k Informácii o príprave technických a personálnych opatrení v oblasti boja proti terorizmu 187 25.11.2015
639/2015 k Legislatívnemu zámeru opatrení v oblasti boja proti terorizmu 187 25.11.2015
638/2015 k Hodnotiacej správe z finančného, daňového a právneho due diligence Národný futbalový štadión, a. s. 187 25.11.2015
637/2015 k návrhu na doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky 187 25.11.2015
636/2015 k návrhu zabezpečenia procesu predkladania, spracovávania a vybavovania elektronických hromadných žiadostí 187 25.11.2015
635/2015 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014 v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 187 25.11.2015
634/2015 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre CEMM THOME SK, spol. s r. o., so sídlom Budovateľská 38, 080 01 Prešov 187 25.11.2015
633/2015 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava 187 25.11.2015
632/2015 k vzdaniu sa funkcie vedúcej služobného úradu Úradu jadrového dozoru SR a návrh na vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu jadrového dozoru SR 187 25.11.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16