Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
663/2015 k návrhu na uzavretie Memorandum of Understanding between the North Atlantic Treaty Organization (NATO) represented by NATO Assistant Secretary General, Emerging Security Challenges, Chair of Cyber Defence Management Board (CDMB) and the Slovak Republic represented by National Security Authority concerning Cooperation on Cyber Defence (CD) 189 02.12.2015
662/2015 k informácii o žalobe Slovenskej republiky proti rozhodnutiu Rady o povinnom prerozdelení niektorých žiadateľov o medzinárodnú ochranu z Grécka a Talianska medzi iné členské štáty vrátane Slovenska 189 02.12.2015
661/2015 k Návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 189 02.12.2015
660/2015 k Návrhu ďalšieho postupu v súvislosti s výstavbou Národného futbalového štadióna v Bratislave, vrátane časového harmonogramu 189 02.12.2015
659/2015 k návrhu na uzavretie Memoranda o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality 189 02.12.2015
658/2015 k návrhu na vymenovanie podpredsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 189 02.12.2015
657/2015 k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 vyplývajúcej pre Ministerstvo zdravotníctva SR z rezortných úloh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 403 z 8. júla 2015 189 02.12.2015
656/2015 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2015 189 02.12.2015
655/2015 k návrhu na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 189 02.12.2015
654/2015 k návrhu Štatútu Ústrednej povodňovej komisie a zloženie Ústrednej povodňovej komisie 189 02.12.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17