Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
682/2015 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre MATADOR Automotive Vráble, a. s., so sídlom Staničná 1045, 952 12 Vráble 190 09.12.2015
681/2015 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Žigovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (tlač 1863) 190 09.12.2015
680/2015 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach 190 09.12.2015
679/2015 k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2015 190 09.12.2015
678/2015 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2015 190 09.12.2015
677/2015 k zmene Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 2.0) - Aplikácia princípu „pro rata“ 190 09.12.2015
676/2015 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o., so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec 190 09.12.2015
675/2015 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre OSRAM, a. s., so sídlom Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky 190 09.12.2015
674/2015 k návrhu na zmenu gestora úlohy a znenia úloh z uznesenia vlády SR č. 307 z 10. júna 2015 190 09.12.2015
673/2015 k Návrhu na organizáciu neformálnych podujatí na vysokej úrovni počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016 190 09.12.2015
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19