Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
712/2015 k Informácii o možnostiach posilnenia akcionárskych práv SR a možnosti získať dodatočný akcionársky podiel v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. 191 16.12.2015
711/2015 k Návrhu Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike 191 16.12.2015
710/2015 k návrhu na schválenie obstarávacej ceny verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave a predĺženie obdobia jej realizácie 191 16.12.2015
709/2015 k Návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava 191 16.12.2015
708/2015 k Návrhu organizačných a personálnych opatrení v ozbrojených silách Slovenskej republiky na boj proti terorizmu 191 16.12.2015
707/2015 k návrhu personálnych a technických opatrení Ministerstva vnútra SR v oblasti boja proti terorizmu 191 16.12.2015
706/2015 k návrhu na zmenu úlohy B.20. uznesenia vlády SR č. 568 z 12. novembra 2014 191 16.12.2015
705/2015 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Divadla Aréna v Bratislave 191 16.12.2015
704/2015 k Finančnému zabezpečeniu príprav predsedníctva SR v Rade EÚ v hlavnom meste SR Bratislave 191 16.12.2015
703/2015 k Návrhu Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť 191 16.12.2015
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28