Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
16/2016 ku Koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020 193 13.01.2016
6/2016 k Vodnému plánu Slovenska 193 13.01.2016
7/2016 k Štátnemu programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021) 193 13.01.2016
4/2016 k Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0 193 13.01.2016
13/2016 k Správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2015 a východiská pre jej ďalší rozvoj 193 13.01.2016
10/2016 k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 193 13.01.2016
17/2016 k návrhu Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť 193 13.01.2016
9/2016 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 193 13.01.2016
19/2016 k návrhu na vymenovanie plk. JUDr. Csabu Faragóa, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, plk. JUDr. Vladimíra Šramku, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, plk. JUDr. Mariana Slobodníka, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, plk. Juraja Bukuša, policajného pridelenca v činnej zálohe s výkonom funkcie na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Budapešti do hodnosti generála 193 13.01.2016
18/2016 k Návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o., so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava 193 13.01.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19