Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
48/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 198 17.02.2016
49/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu 198 17.02.2016
50/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite 198 17.02.2016
51/2016 k Zabezpečeniu efektívnej koordinácie pri predkladaní a posudzovaní kandidatúr do medzinárodných organizácií a inštitúcií EÚ 198 17.02.2016
52/2016 k materiálu Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v budúcnosti 198 17.02.2016
53/2016 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 18. - 19. februára 2016 v Bruseli 198 17.02.2016
54/2016 k Návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 514 zo 16. septembra 2015 198 17.02.2016
55/2016 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci 198 17.02.2016
56/2016 ktorým sa vymenúva člen Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk generálneho prokurátora Slovenskej republiky 198 17.02.2016
57/2016 k Spresneniu zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2016 schváleného uznesením vlády SR č. 37 z 3. februára 2016 198 17.02.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14