Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
88/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť RKN Global Europe s. r. o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 200 02.03.2016
87/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Midia Agro, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava 200 02.03.2016
86/2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky 200 02.03.2016
85/2016 k návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014 a č. 381 z 20. augusta 2014 200 02.03.2016
84/2016 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016 200 02.03.2016
83/2016 k Správe o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady v dňoch 18. a 19. februára 2016 200 02.03.2016
82/2016 k Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2015 200 02.03.2016
81/2016 k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015 200 02.03.2016
80/2016 k Jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 200 02.03.2016
79/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 200 02.03.2016
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 21