Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
84/2016 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016 200 02.03.2016
80/2016 k Jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 200 02.03.2016
93/2016 k návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 200 02.03.2016
97/2016 k návrhu na 2. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2016 200 02.03.2016
90/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre JASPLASTIK-SK spol. s r. o., so sídlom Sídl. SNP 997/18, 924 00 Galanta 200 02.03.2016
91/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre MAR SK, s. r. o., so sídlom Ul. Hlavná 1940, 038 52 Sučany 200 02.03.2016
87/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Midia Agro, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava 200 02.03.2016
88/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť RKN Global Europe s. r. o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 200 02.03.2016
89/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., so sídlom Lastomírska 1, 071 01 Michalovce 200 02.03.2016
98/2016 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti 200 02.03.2016
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21