Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
88/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť RKN Global Europe s. r. o., so sídlom Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica 200 02.03.2016
89/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a. s., so sídlom Lastomírska 1, 071 01 Michalovce 200 02.03.2016
90/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre JASPLASTIK-SK spol. s r. o., so sídlom Sídl. SNP 997/18, 924 00 Galanta 200 02.03.2016
91/2016 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre MAR SK, s. r. o., so sídlom Ul. Hlavná 1940, 038 52 Sučany 200 02.03.2016
92/2016 k návrhu Štatútu Národného bezpečnostného úradu 200 02.03.2016
93/2016 k návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 200 02.03.2016
94/2016 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb 200 02.03.2016
95/2016 k Východiskám implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj 200 02.03.2016
96/2016 k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015 v znení bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 9 z 13. januára 2016 a zrušenie úlohy v bode B.8. uznesenia vlády SR č. 172 zo 16. apríla 2014 200 02.03.2016
97/2016 k návrhu na 2. zmenu rozpočtu Environmentálneho fondu na rok 2016 200 02.03.2016
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 21