Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
114/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 202 22.03.2016
113/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR 202 22.03.2016
112/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR 202 22.03.2016
111/2016 k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia SR a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR 202 22.03.2016
110/2016 k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 202 22.03.2016
109/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 202 22.03.2016
108/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 202 22.03.2016
107/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 202 22.03.2016
106/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 202 22.03.2016
105/2016 k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra SR a na vymenovanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR 202 22.03.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13