Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
102/2016 k Správe o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a o priebehu a výsledkoch donorskej konferencie o Sýrii v Londýne dňa 4. 2. 2016 202 22.03.2016
103/2016 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2016 202 22.03.2016
104/2016 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR 202 22.03.2016
105/2016 k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra SR a na vymenovanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR 202 22.03.2016
106/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 202 22.03.2016
107/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 202 22.03.2016
108/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 202 22.03.2016
109/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 202 22.03.2016
110/2016 k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 202 22.03.2016
111/2016 k návrhu na odvolanie štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia SR a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR 202 22.03.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13