Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
117/2016 k návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 1 30.03.2016
118/2016 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Martin na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta 1 30.03.2016
119/2016 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016 1 30.03.2016
120/2016 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 1 30.03.2016
121/2016 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 1 30.03.2016
122/2016 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 1 30.03.2016
123/2016 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 1 30.03.2016
124/2016 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 30.03.2016
125/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 1 30.03.2016
126/2016 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 1 30.03.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14