Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
185/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 7 11.05.2016
184/2016 k návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice 7 11.05.2016
183/2016 k návrhu na odvolanie a vymenovanie Splnomocnenca pre Národný fond 7 11.05.2016
182/2016 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií Slovenskej republiky 7 11.05.2016
181/2016 k návrhu na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky 7 11.05.2016
180/2016 k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2015 7 11.05.2016
179/2016 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2016 7 11.05.2016
178/2016 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na Svetovom humanitárnom samite a smernice pre postup delegácie 7 11.05.2016
177/2016 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Čadca, Trebišov a Poprad 7 11.05.2016
176/2016 k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov 7 11.05.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11