Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
213/2001 k návrhu opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit 144 07.03.2001
210/2001 k návrhu poslancov Národnej rady SR Anny Malíkovej a Jozefa Prokeša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (tlač 904) 144 07.03.2001
209/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tlač 903) 144 07.03.2001
218/2001 k návrhu úpravy žiackych časových cestovných lístkov týždenných a mesačných 144 07.03.2001
223/2001 k návrhu vytvorenia mechanizmu poskytovania vládnej rozvojovej pomoci Slovenskou republikou 144 07.03.2001
222/2001 k správe o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2000 144 07.03.2001
220/2001 k správe o plnení úloh Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia 144 07.03.2001
227/2001 k správe o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na revíziu Európskej patentovej dohody, ktorá sa konala v dňoch 20. – 29. 11. 2000 144 07.03.2001
228/2001 k správe o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2000 144 07.03.2001
229/2001 k správe z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých krajským úradom na oddlženie škôl a školských zariadení 144 07.03.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 24