Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
101/2018 k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s. r. o., IČO: 44 592 086, na realizáciu investičného zámeru v okrese Rimavská Sobota 90 26.02.2018
100/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 90 26.02.2018
99/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov 90 26.02.2018
98/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov 90 26.02.2018
97/2018 k návrhu realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva – nové znenie 90 26.02.2018
96/2018 k návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky 90 26.02.2018