Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
116/2018 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Levice a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Levice 92 14.03.2018
115/2018 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018 92 14.03.2018
114/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov - nové znenie 92 14.03.2018
113/2018 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre prípravu a realizáciu strategických parkov a zrušenie uznesenia vlády SR č. 412 z 21. júla 2015 92 14.03.2018
112/2018 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 92 14.03.2018
111/2018 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 92 14.03.2018
110/2018 k materiálu H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody 92 14.03.2018
109/2018 k Ďalšiemu postupu v súvislosti s rozhodnutím Všeobecného súdu 92 14.03.2018
108/2018 k návrhu podpory projektov Nitra Európske mesto športu 2018, Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 a podpory Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 92 14.03.2018