Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
128/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad 96 28.03.2018
127/2018 k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Euro–stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej 96 28.03.2018
126/2018 k návrhu na ratifikáciu Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej 96 28.03.2018
125/2018 k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie 96 28.03.2018
124/2018 k návrhu na ratifikáciu Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou 96 28.03.2018
123/2018 k návrhu na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 96 28.03.2018
122/2018 k návrhu na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 96 28.03.2018
121/2018 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku 96 28.03.2018
Stránka: 2 z 2 / Záznamy: 11 - 18 z 18