Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
137/2018 k návrhu na dodatočné schválenie účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady dňa 22. marca 2018 v Bruseli 96 28.03.2018
138/2018 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rýchlostné cesty a zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 476 z 12. októbra 2016 96 28.03.2018
125/2018 k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie 96 28.03.2018
127/2018 k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Euro–stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej 96 28.03.2018
124/2018 k návrhu na ratifikáciu Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou 96 28.03.2018
126/2018 k návrhu na ratifikáciu Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej 96 28.03.2018
122/2018 k návrhu na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 96 28.03.2018
123/2018 k návrhu na ratifikáciu Protokolu, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 96 28.03.2018
131/2018 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek 96 28.03.2018
132/2018 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici 96 28.03.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18