Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
203/2018 k návrhu na odvolanie štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 101 25.04.2018
202/2018 k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021 101 25.04.2018
201/2018 k Národnému program reforiem Slovenskej republiky 2018 101 25.04.2018
200/2018 k návrhu na vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky 101 25.04.2018
199/2018 k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti 101 25.04.2018
198/2018 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 101 25.04.2018
197/2018 k Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike - nové znenie 101 25.04.2018
196/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z. – nové znenie 101 25.04.2018
195/2018 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Pamulu na vydanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892) 101 25.04.2018
194/2018 k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 101 25.04.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13