Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
238/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 105 16.05.2018
237/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 105 16.05.2018
236/2018 k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 793) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade Slovenskej republiky 105 16.05.2018
235/2018 k Návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 108 zo 14. marca 2018 k návrhu podpory projektov Nitra Európske mesto športu 2018, Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 a podpory Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 105 16.05.2018
234/2018 k návrhu na vymenovanie plk. Ing. Milana Ivana, generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, do hodnosti generála 105 16.05.2018
233/2018 k Návrhu záväzného plánu výkupu pozemkov pod obchvatom mesta Sabinov a jeho finančné zabezpečenie 105 16.05.2018
232/2018 k návrhu účasti delegácie SR na Konferencii ITU vládnych splnomocnencov 2018 (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. – 16. 11. 2018) 105 16.05.2018
231/2018 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prvého podpredsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie 105 16.05.2018
230/2018 k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2018 105 16.05.2018
229/2018 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na Samite EÚ - západný Balkán 16. - 17. mája 2018 v Sofii 105 16.05.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16