Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
255/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov 106 23.05.2018
254/2018 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva 106 23.05.2018
253/2018 k návrhu na zvolenie predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 106 23.05.2018
252/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 106 23.05.2018
251/2018 k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a návrh na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a zmenu Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky 106 23.05.2018
250/2018 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriele Matečnej (tlač 987) 106 23.05.2018
249/2018 k Návrhu realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 106 23.05.2018
248/2018 k Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia 106 23.05.2018
247/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov - nové znenie 106 23.05.2018
246/2018 k návrhu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 106 23.05.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17