Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
281/2018 k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018 111 20.06.2018
285/2018 k návrhu na poskytnutie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky 111 20.06.2018
294/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 111 20.06.2018
292/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 111 20.06.2018
290/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 111 20.06.2018
288/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 111 20.06.2018
282/2018 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 111 20.06.2018
280/2018 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 111 20.06.2018
293/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 111 20.06.2018
291/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 111 20.06.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17