Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
278/2018 k Správe o oficiálnej rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2017 111 20.06.2018
279/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky - nové znenie 111 20.06.2018
280/2018 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 111 20.06.2018
281/2018 k Dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2018 111 20.06.2018
282/2018 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 111 20.06.2018
283/2018 k Programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2018 – 30. jún 2019 111 20.06.2018
284/2018 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady, zasadnutí Európskej rady (čl. 50) a Eurosamite v dňoch 28.-29. júna 2018 v Bruseli 111 20.06.2018
285/2018 k návrhu na poskytnutie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky 111 20.06.2018
286/2018 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 74 zo 7. februára 2018 k návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 111 20.06.2018
287/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 111 20.06.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 17