Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
304/2018 k návrhu na odvolanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky 112 27.06.2018
303/2018 k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie, zrušenie uznesenia vlády SR č. 28 zo 14. januára 2015, návrh dodatku č. 1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie a návrh dodatku č. 2 Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj 112 27.06.2018
302/2018 k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania - nové znenie 112 27.06.2018
301/2018 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2018 112 27.06.2018
300/2018 k návrhu Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 112 27.06.2018
299/2018 k Plánu obnovy relevantných budov 2018 112 27.06.2018
298/2018 k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2018 112 27.06.2018
297/2018 k Základným pozíciám delegácie SR na samite NATO v Bruseli (11. a 12. júla 2018) 112 27.06.2018
296/2018 k zmene Operačného programu Efektívna verejná správa (verzia 2.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca, finančného plánu a merateľných ukazovateľov 112 27.06.2018
295/2018 k zmene Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7) 112 27.06.2018