Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
486/2018 k návrhu Zmeny a doplnenia Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky 124 17.10.2018
485/2018 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017 124 17.10.2018
484/2018 k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl 124 17.10.2018
483/2018 k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej skupiny a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 124 17.10.2018
482/2018 k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2018 124 17.10.2018
481/2018 k Celkovým početným stavom vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2019 124 17.10.2018
480/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 124 17.10.2018
479/2018 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1015) 124 17.10.2018
478/2018 k Stratégii adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy - aktualizácia 124 17.10.2018
477/2018 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Petra Kresáka a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1091) 124 17.10.2018