Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
505/2018 k návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128 06.11.2018
504/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov 128 06.11.2018
503/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 128 06.11.2018
502/2018 k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Kazašskej republike, 15. - 16. 11. 2018 128 06.11.2018
501/2018 k Návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Azerbajdžane, 12. - 14. 11. 2018 128 06.11.2018
500/2018 k Návrhu na vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla a jeho organizačné a finančné zabezpečenie 128 06.11.2018
499/2018 ku Koncepcii činnosti Centra právnej pomoci na roky 2018 - 2019 128 06.11.2018
498/2018 k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2017 128 06.11.2018
497/2018 k návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 128 06.11.2018
496/2018 k návrhu zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 128 06.11.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15