Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
544/2018 k návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska 130 28.11.2018
543/2018 k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska 130 28.11.2018
542/2018 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 130 28.11.2018
541/2018 k Návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018 130 28.11.2018
540/2018 k návrhu na zmenu uznesení vlády Slovenskej republiky č. 877/2000 a č. 546/2013 130 28.11.2018
539/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 130 28.11.2018
538/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 130 28.11.2018
537/2018 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1147) 130 28.11.2018
536/2018 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (tlač 1157) 130 28.11.2018
535/2018 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) 130 28.11.2018
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19