Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
554/2018 k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2019 131 05.12.2018
553/2018 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2016 v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby SR 131 05.12.2018
552/2018 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1492/2018 prijatého na 38. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 131 05.12.2018
551/2018 k návrhu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie 131 05.12.2018
550/2018 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2018 131 05.12.2018
549/2018 k Návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedníčkou vlády Srbskej republiky Anou Brnabić v Slovenskej republike, 10. - 11. 12. 2018 131 05.12.2018
548/2018 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 - 2022 - Akčný plán na roky 2018 - 2020 131 05.12.2018
547/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131 05.12.2018
546/2018 k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy v programovom období 2014 - 2020 131 05.12.2018
545/2018 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) 131 05.12.2018