Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
585/2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 132 12.12.2018
584/2018 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia atletického štadióna VŠC DUKLA Banská Bystrica 132 12.12.2018
583/2018 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na športovú infraštruktúru 132 12.12.2018
582/2018 k Informácii o stave implementácie rozsudku Súdneho dvora EÚ Achmea B. V. proti Slovenskej republike 132 12.12.2018
581/2018 k návrhu postupu k vymáhaniu zahraničných pohľadávok postúpených na Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom financií Slovenskej republiky 132 12.12.2018
580/2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny 132 12.12.2018
579/2018 k návrhu kandidatúry Slovenskej republiky na sídlo Európskej agentúry práce v Bratislave 132 12.12.2018
578/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Miba Sinter Slovakia s. r. o., IČO: 00 694 321, na realizáciu investičného zámeru v Dolnom Kubíne 132 12.12.2018
577/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Schur Flexibles Moneta s. r. o., IČO: 47 253 207, na realizáciu investičného zámeru v Trebišove 132 12.12.2018
576/2018 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť INTERCABLE s. r. o., IČO: 51 015 161, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Kriváň, okres Detva 132 12.12.2018
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31