Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
609/2018 k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas vianočných a novoročných sviatkov 133 19.12.2018
608/2018 k Zhodnoteniu strát na produkcii poľnohospodárskych plodín vplyvom sucha v roku 2017 133 19.12.2018
607/2018 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 133 19.12.2018
606/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov 133 19.12.2018
605/2018 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Veľký Krtíš a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Veľký Krtíš 133 19.12.2018
604/2018 k Návrhu na riešenie priestorovej situácie Krajského súdu a okresných súdov v Košiciach 133 19.12.2018
603/2018 k Návrhu realizácie výstavby Novej univerzitnej nemocnice v Martine (NEMOCNICA BUDÚCNOSTI MARTIN) 133 19.12.2018
602/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 133 19.12.2018
601/2018 k návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 133 19.12.2018
600/2018 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2019 133 19.12.2018
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24