Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
201/2019 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2019 153 24.04.2019
200/2019 k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky 153 24.04.2019
199/2019 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Petrom Pellegrinim na neformálnom zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ v dňoch 9. - 10. mája 2019 v Sibiu 153 24.04.2019
198/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 153 24.04.2019
197/2019 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bastrnáka, Ladislava Balódiho, Eleméra Jakaba, Irén Sárközy a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (tlač 1440) 153 24.04.2019
196/2019 k návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153 24.04.2019
195/2019 k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2019 153 24.04.2019
194/2019 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 108. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 10. júna do 21. júna 2019 v Ženeve 153 24.04.2019
193/2019 k zmene Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 9) 153 24.04.2019
192/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 153 24.04.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13