Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
212/2019 k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyššej generálskej hodnosti 154 07.05.2019
211/2019 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov 154 07.05.2019
210/2019 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2019 154 07.05.2019
209/2019 k Návrhu Vyhlásenia vlády Slovenskej republiky pri príležitosti 15 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a samitu Európskej únie v Sibiu k budúcnosti Európskej únie 154 07.05.2019
208/2019 k návrhu na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Okresného úradu Námestovo 154 07.05.2019
207/2019 k Akčnému plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019 - 2022 154 07.05.2019
206/2019 k návrhu Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030 154 07.05.2019
205/2019 k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018 154 07.05.2019
204/2019 k Zabezpečeniu pandemickej vakcíny proti chrípke pre Slovenskú republiku cestou spoločného obstarávania na úrovni Európskej únie 154 07.05.2019
203/2019 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Sobrance, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Levoča a Michalovce 154 07.05.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11