Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
278/2019 Návrh k modifikácii podmienok pôvodného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 162/2013 z 3. apríla 2013 k návrhu materiálu k infraštruktúre Slovenskej republiky a podmienok pôvodného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 643/2013 z 30. októbra 2013 k návrhu o pokračovaní procesu riešenia stavu infraštruktúry v Slovenskej republike 159 04.06.2019
277/2019 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na jún 2019 159 04.06.2019
276/2019 k návrhu na zmenu úloh, termínov a doplnenie úlohy v uznesení vlády SR č. 598 z 13. decembra 2017 159 04.06.2019
275/2019 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov 159 04.06.2019
274/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 159 04.06.2019
273/2019 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky do Rady guvernérov v medzinárodných finančných inštitúciách 159 04.06.2019
272/2019 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 159 04.06.2019
271/2019 k Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2018 159 04.06.2019
270/2019 k Správe o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 za rok 2018 159 04.06.2019
269/2019 k návrhu na prijatie zmeny Prílohy A Dohovoru o zriadení Európskeho komunikačného úradu 159 04.06.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13