Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
357/2019 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na podporu rozvoja športu 164 03.07.2019
356/2019 k návrhu na vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky 164 03.07.2019
355/2019 k Návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30. výročiu Novembra ´89 164 03.07.2019
354/2019 k návrhu Rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici 164 03.07.2019
353/2019 k návrhu zabezpečenia prípravy a účasti športovej reprezentácie na Hrách XXXII. olympiády a XVI. paralympijských hrách v Tokiu 2020 164 03.07.2019
352/2019 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na rekonštrukciu ciest a modernizáciu mostných objektov v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 164 03.07.2019
351/2019 k návrhu Dodatku č. 2 na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj 164 03.07.2019
350/2019 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 164 03.07.2019
349/2019 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019 164 03.07.2019
348/2019 k návrhu Komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka - Návrh na finančné zabezpečenie komplexnej revitalizácie hradu Krásna Hôrka 164 03.07.2019
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 34