Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
408/2019 Informácia o aktuálnom stave projektu dostavby EMO 3,4 a finančnej situácií v spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. 165 21.08.2019
407/2019 Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 165 21.08.2019
406/2019 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 165 21.08.2019
405/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 165 21.08.2019
404/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 165 21.08.2019
403/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 165 21.08.2019
402/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 165 21.08.2019
401/2019 k Návrhu mimoriadnych opatrení na kontrolu a tlmenie Afrického moru ošípaných a ich finančného zabezpečenia 165 21.08.2019
400/2019 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa na organizačné zabezpečenie podujatia Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021 165 21.08.2019
399/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 165 21.08.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 51