Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
444/2019 k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 169 11.09.2019
443/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 169 11.09.2019
442/2019 k Dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na september 2019 169 11.09.2019
441/2019 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh 169 11.09.2019
440/2019 k návrhu členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnom inštitúte pre aplikované systémové analýzy - International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 169 11.09.2019
439/2019 k Správe o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 169 11.09.2019
438/2019 k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 169 11.09.2019
437/2019 k návrhu na uzavretie Protokolu k Dohode medzi vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska, vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vytvorení Mnohonárodného ženijného práporu 169 11.09.2019
436/2019 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálového transferu poskytnutého štátnemu podniku Slovenský vodohospodársky podnik v roku 2018 169 11.09.2019
435/2019 k Návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 169 11.09.2019
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11