Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
121/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 97 z 18. februára 2021 81 25.02.2021
120/2021 Informácia o plnení úloh z Uznesenia vlády SR č. 555 z 9. septembra 2020 a súvisiacom ďalšom postupe a návrh na zriadenie pracovnej skupiny za účelom posúdenia najvhodnejšej metódy odobratia nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu a nájdenia riešenia v súvislosti s pretrvávajúcimi problémami štátnych orgánov pri plnení zákonných povinností, resp. povinností z Uznesenia vlády SR č. 555 z 9. septembra 2020 80 24.02.2021
119/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie 80 24.02.2021
118/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 80 24.02.2021
117/2021 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4 80 24.02.2021
116/2021 Sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 80 24.02.2021
115/2021 Návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Prievidza 80 24.02.2021
114/2021 Návrh zámeru zabezpečenia prezentácie unikátnych vodíkových technológií vyvíjaných v Slovenskej republike na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 80 24.02.2021
113/2021 Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na marec 2021 80 24.02.2021
112/2021 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie 80 24.02.2021
Stránka: 1 z 1830 / Záznamy: 1 - 10 z 18299