Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
614/2021 Návrh ďalšieho postupu vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva 36 20.10.2021
613/2021 Návrh postupu vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva 36 20.10.2021
612/2021 Návrh na odvolanie prednostky Okresného úradu Zvolen a na vymenovanie prednostky Okresného úradu Banská Bystrica 36 20.10.2021
611/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 36 20.10.2021
610/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 36 20.10.2021
609/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov 36 20.10.2021
608/2021 Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí 35 14.10.2021
607/2021 k návrhu systemizácie profesionálnych vojakov a limitu počtu zamestnancov Vojenského spravodajstva na rok 2022 v kapitole štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 35 14.10.2021
606/2021 k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a návrhu limitu počtu zamestnancov na rok 2022 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba 35 14.10.2021
605/2021 k návrhu Ideového zámeru zriadiť Hrob neznámeho vojaka ako protokolárne miesto Slovenskej republiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava 35 14.10.2021
Stránka: 1 z 1880 / Záznamy: 1 - 10 z 18792