Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
103/2001 k plneniu úloh C.5 a C.9 uznesenia vlády SR č. 694/2000 za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 139 31.01.2001
102/2001 k návrhu na zmenu vo funkcii členov Rady Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 139 31.01.2001
101/2001 k návrhu na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Luxemburského veľkovojvodstva 5. a 6. 2. 2001 139 31.01.2001
100/2001 k správe o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999) 139 31.01.2001
99/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci 139 31.01.2001
98/2001 k Východiskovej a druhej periodickej správe SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 139 31.01.2001
97/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave 139 31.01.2001
95/2001 k návrhu na vymenovanie ďalšieho štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR 139 31.01.2001
94/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie 139 31.01.2001
93/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 139 31.01.2001
Stránka: 10 z 1842 / Záznamy: 91 - 100 z 18417