Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
57/2001 k Vyhodnoteniu plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 2000 138 24.01.2001
56/2001 k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001 138 24.01.2001
55/2001 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 1134, 1140, 1143 a 1145/2000 prijatých na 41. schôdzi 138 24.01.2001
54/2001 k návrhu rozhodnutia vlády SR v súvislosti s použitím munície s ochudobneným uránom 138 24.01.2001
53/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 138 24.01.2001
52/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 859) 138 24.01.2001
51/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 137 17.01.2001
50/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie - NEZVEREJNENÉ 137 17.01.2001
49/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža ll. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi talianskej republiky v SR Egonovi Ratzenbergerovi - NEZVEREJNENÉ 137 17.01.2001
48/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 137 17.01.2001
Stránka: 1709 z 1714 / Záznamy: 17081 - 17090 z 17137