Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
250/2001 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 146 15.03.2001
249/2001 k návrhu na zvýšenie čerpania úveru s garanciou vlády v zmysle uznesenia vlády SR č. 468 zo 7. júla 1998 146 15.03.2001
248/2001 k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2001 146 15.03.2001
247/2001 k návrhu na zmenu štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky 146 15.03.2001
246/2001 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 59. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 2. až 6. apríla 2001 v Budapešti 146 15.03.2001
245/2001 k návrhu na schválenie vstupu Slovenskej republiky do Agentúry pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 146 15.03.2001
244/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení 146 15.03.2001
243/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike 146 15.03.2001
242/2001 Vyhodnotenie dočasnej úpravy colnej sadzby na dovoz cukru z Poľskej republiky 146 15.03.2001
241/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úvery na financovanie verejnej práce „Premostenie Dunaja v Bratislave – Most Košická“ 146 15.03.2001
Stránka: 1709 z 1733 / Záznamy: 17081 - 17090 z 17329